Ivo VAJGL : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Rongireisijate õigused ja kohustused (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Püsivad orgaanilised saasteained (A8-0336/2018 - Julie Girling) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Hooldusteenused ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt