Ivo VAJGL : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 
Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid (A8-0056/2019 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Üldiste tariifsete soodustuste kava käsitleva määruse rakendamine (A8-0090/2019 - Christofer Fjellner) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt