Ramón JÁUREGUI ATONDO : Algus 

Esimees 

Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 
Põhiseaduskomisjon 
Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon 
Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (B8-0477/2018) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) ES  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt