Francisco SOSA WAGNER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Unión, Progreso y Democracia (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Põhiseaduskomisjon
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 19-10-2014 : Regionaalarengukomisjon
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 19-10-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon