Kristiina OJULAND

Fraktsioonid

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Eesti)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Eesti)

Liige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Väliskomisjon
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Väliskomisjon

Asendusliige

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Inimõiguste allkomisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

217

Hääletused

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Karistuste määramine Bolotnaja väljaku sündmustes osalenud meeleavaldajatele Venemaal

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Leedu eesistumisaja kokkuvõte (arutelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Elundite kogumine Hiinas (arutelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Euroopa naabruspoliitika vahend (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.21)

Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv Euroopa Liidu kodanike konsulaarkaitse kohta välismaal

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JHA

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Resolutsiooni ettepanek(ud)

297

Resolutsiooni ühisettepanek hiljutiste tagakiusamisjuhtumite kohta Pakistanis

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Resolutsiooni ühisettepanek teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: Haridus ja usuline diskrimineerimine Pakistanis

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Algatatud : 17-04-2012
Tähtaeg : 17-07-2012
Allakirjutanute arv : 56 - 05-07-2012

Kirjalik deklaratsioon: Ashrafi laager

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Vastu võetud

Üksikasjad

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Algatatud : 06-10-2010
Tähtaeg : 20-01-2011
Vastu võetud (kuupäev) : 25-11-2010
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2010)0452
Allakirjutanute arv : 401 - 25-11-2010

Parlamendiliikmete küsimused

32

Interpoli punaste hoiatuste kuritarvitamine

15-11-2013 E-013039/2013 Komisjon

Õigusriikluse ja inimõiguste olukord Venemaal

02-10-2013 O-000102/2013 Komisjon

Viisakeelu kehtestamine Venemaa ametnikele - EP soovituse järelmeetmed

06-02-2013 O-000010/2013 Komisjon

VP/HR - Uued piirangud Tiibeti rahvakogunemistele ja ususündmustele Lhasas pärast enesesüütamisi

29-05-2012 E-005381/2012 Komisjon

Naiste ja tütarlastega kaubitsemine

11-05-2012 E-004866/2012 Komisjon

VP/HR - Naiste ja tütarlastega kaubitsemine

11-05-2012 E-004865/2012 Komisjon

VP/HR - ELi abi kasutamine Pakistanis

11-05-2012 E-004851/2012 Komisjon

VP/HR - Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele