Vicky MAEIJER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-06-2015 / 15-03-2017 : Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 15-03-2017 : Partij voor de Vrijheid (Madalmaad)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 14-07-2014 / 15-03-2017 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 28-02-2017 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 19-01-2017 / 15-03-2017 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 01-03-2017 / 15-03-2017 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 27-07-2015 / 15-03-2017 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 15-03-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon