Andrey KOVATCHEV : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt