Eva MAYDELL : Algus 

Liige 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Majandus- ja rahanduskomisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Vaheraport mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 kohta - parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (A8-0358/2018 - Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez) EN  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt