Euroopa Parlamendi juurde akrediteeritud assistendid

Assistendid

Liikmed

UJUPAN Sonia-Oana
Tănăsescu Claudiu Ciprian
ULICSÀK Szilárd Szabolcs
Gál Kinga
ULKE Johannes Gerhard
Mann Thomas
ULRICH DIRK-CLAAS
Harms Rebecca
UNGUR Lucian-Adrian
Pavel Emilian
URBAITYTE Simona
Blinkevičiūtė Vilija
USHER-PURVES Phelim
Honeyball Mary
UYTTERSPROT Katrien
Demesmaeker Mark

Registreeritud assistent töötab ühes Euroopa Parlamendi kolmest töökohast (Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis) ja tal on otse parlamendiga sõlmitud leping, mille suhtes kohaldatakse Euroopa õigust. Kohalik assistent töötab ühes ELi liikmesriikidest ja võetakse tööle parlamendiliikmega sõlmitava eraõigusliku töölepingu alusel, mille suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.