Euroopa Parlamendi juurde akrediteeritud assistendid

Assistendid

Liikmed

AELTERMAN Annerose
McAllister David
ALLVIN Par Rikard
Andersson Max
ALTEIRAC Laure
Alliot-Marie Michèle
ANDREOLA Magda
Affronte Marco

Registreeritud assistent töötab ühes Euroopa Parlamendi kolmest töökohast (Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis) ja tal on otse parlamendiga sõlmitud leping, mille suhtes kohaldatakse Euroopa õigust. Kohalik assistent töötab ühes ELi liikmesriikidest ja võetakse tööle parlamendiliikmega sõlmitava eraõigusliku töölepingu alusel, mille suhtes kohaldatakse siseriiklikku õigust.