Euroopa Parlamendi liikmed

 

Euroopa Parlament koosneb 751 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 28-st liikmesriigist. Alates 1979. aastast valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel viie aasta pikkuseks perioodiks.

Otsi parlamendiliikmeid riigi järgi 
image/svg+xml

Otsi parlamendiliiget 

704 liiget 
 
 
 

Parlamendiliikmetest lähemalt 

Iga riik otsustab ise, millisel kujul valimised toimuvad, kuid ta peab tagama soolise võrdõiguslikkuse ja salajase hääletuse. Euroopa Parlamendi valimistel järgitakse proportsionaalse esindatuse põhimõtet. Valimisiga on 18 eluaastat, v.a Austrias, kus see on 16 eluaastat. Kohad parlamendis on jaotatud liikmesriikide rahvaarvu järgi. Veidi rohkem kui kolmandik Euroopa Parlamendi liikmeid on naised. Parlamendiliikmed on rühmitatud poliitilise kuuluvuse, mitte kodakondsuse alusel. Parlamendiliikmed töötavad neid valinud liikmesriigis, Strasbourgis, kus toimub 12 täiskogu istungit, ja Brüsselis, kus toimuvad täiendavad täiskogu istungid, samuti komisjonide ja fraktsioonide koosolekud. Parlamendiliikmete suhtes kohaldatakse 2009. aastal vastu võetud parlamendiliikmete põhimäärust.