Franco BORGO : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Maataloutta, kalataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta

Varapuheenjohtaja 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Maataloutta, kalataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevä valiokunta

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : AKT:n ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen (AKT-ETY)

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-1992 / 25-02-1992 : Suhteista Islantiin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 31-01-1994 : Valtuuskunta EY:n ja Itävallan välisessä parlamentaarisessa
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Budjettivaliokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Valtuuskunta EU:n ja Itävallan välisessä parlamentaarisessa
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Väli-Amerikan maihin ja Meksikoon vastaava valtuuskunta