Jean-Louis BOURLANGES : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 08-12-2004 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 09-12-2004 / 08-05-2005 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 09-05-2005 / 31-12-2007 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 31-12-2007 : Union pour la démocratie française (Ranska)

Puheenjohtaja 

 • 22-07-2004 / 20-02-2005 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-07-2004 / 20-02-2005 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta
 • 24-02-2005 / 14-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-12-2007 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 14-03-2007 / 31-12-2007 : Suhteista Persianlahden valtioihin mukaan lukien Jemen vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 31-01-2007 / 31-12-2007 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 14-03-2007 / 31-12-2007 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO Kansainvälisen valuuttarahaston strategisesta tarkastuksesta  
- INTA_AD(2006)364821 -  
-
INTA 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.