Lissy GRÖNER : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Jäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Budjettivaliokunta
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Budjettivaliokunta
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007  
- FEMM_AD(2009)418106 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta  
- CULT_AD(2009)415268 -  
-
CULT 
LAUSUNTO lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta  
- FEMM_AD(2008)409691 -  
-
FEMM 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto ihmiskaupan uhreille tarkoitetun EU:n laajuisen hätänumeron käyttöönotosta  
- P6_DCL(2007)0035 - Rauennut  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Jättämispäivä : 28-03-2007
Raukeamispäivä : 28-06-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 306 - 28-06-2007
Kirjallinen kannanotto ihmisoikeuksien kunnioittamiseen Pekingissä vuonna 2008 järjestettävien olympialaisten yhteydessä  
- P6_DCL(2006)0075 - Rauennut  
Sepp KUSSTATSCHER , Eva LICHTENBERGER , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Lissy GRÖNER , Thomas MANN  
Jättämispäivä : 23-10-2006
Raukeamispäivä : 01-02-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 85 - 01-02-2007
Kirjallinen kannanotto naisten itsemääräämisoikeuteen sekä asianmukaiseen sukupuolivalistukseen ja perhesuunnitteluun Euroopan unionissa  
- P6_DCL(2005)0079 - Rauennut  
Katalin LÉVAI , Martine ROURE , Anne VAN LANCKER , Eva-Britt SVENSSON , Lissy GRÖNER  
Jättämispäivä : 12-12-2005
Raukeamispäivä : 12-03-2006
Allekirjoittajien lukumäärä : 84 - 12-03-2006

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.