Sampo TERHO : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Perussuomalaiset (Suomi)

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta
  • 12-02-2015 / 26-04-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista