Tarja CRONBERG : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 22-06-2011 / 30-06-2014 : Vihreä liitto (Suomi)

Puheenjohtaja 

 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15-09-2011 / 09-10-2011 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15-09-2011 / 18-01-2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 10-10-2011 / 30-06-2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Varajäsen 

 • 15-09-2011 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 21-09-2011 / 30-06-2014 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla  
- AFET_AD(2013)514674 -  
-
AFET 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 – Euroopan ulkosuhdehallinto  
- AFET_AD(2014)524544 -  
-
AFET 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot  
- AFET_AD(2014)524543 -  
-
AFET 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi  
- AFET_AD(2014)523065 -  
-
AFET 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen  
- P7_DCL(2012)0026 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Jättämispäivä : 10-09-2012
Raukeamispäivä : 17-01-2013
Hyväksymispäivä : 17-01-2013
Allekirjoittajien luettelo : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Allekirjoittajien lukumäärä : 389 - 17-01-2013

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista