Tarja CRONBERG

Poliittiset ryhmät

 • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 22.06.2011 / 30.06.2014 : Vihreä liitto (Suomi)

Puheenjohtaja

 • 10.10.2011 / 30.06.2014 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 12.09.2011 / 18.01.2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 15.09.2011 / 09.10.2011 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 15.09.2011 / 18.01.2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 10.10.2011 / 30.06.2014 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta

Varajäsen

 • 15.09.2011 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 21.09.2011 / 30.06.2014 : Suhteista Naton parlamentaariseen yleiskokoukseen vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

41

Pakistan: viimeaikaiset vainoamistapaukset

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.1)

Pohjois-Korean tilanne

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

Eurooppa-neuvoston kokouksen (20.–21. maaliskuuta 2014) valmistelu (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Venäjän hyökkäys Ukrainaan (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Nuorisotakuun toteuttaminen (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Ukrainan tilanne (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Irakin tilanne (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(14)

Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

5

Lausunnot – valmistelijana

1

LAUSUNTO EU:n avaruusteollisuuspolitiikasta – talouskasvun mahdollisuuksien hyödyntäminen avaruusalalla

AFET
24-09-2013 AFET_AD(2013)514674

Lausunnot – varjovalmistelijana

6

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012 – Euroopan ulkosuhdehallinto

AFET
11-02-2014 AFET_AD(2014)524544

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

AFET
11-02-2014 AFET_AD(2014)524543

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi

AFET
16-01-2014 AFET_AD(2014)523065

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelman perustamisesta

AFET
03-12-2013 AFET_AD(2013)519586

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista

AFET
22-11-2012 AFET_AD(2012)496418

LAUSUNTO yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan lainsäädännön täytäntöönpanosta

AFET
25-06-2012 AFET_AD(2012)486143

Päätöslauselmaesitykset

63

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriasta ja tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanteesta

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0407/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Päätöslauselmaesitys Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

11-03-2014 B7-0266/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Ukrainan tilanteesta

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto maailman ydinaseiden asteittaiseen ja todennettavaan poistamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toimintasuunnitelman kannattamiseen

10-09-2012 P7_DCL(2012)0026 Päätetyt enemmistön päätöksellä

Tarkempia tietoja

Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE

Jättämispäivä : 10-09-2012
Raukeamispäivä : 17-01-2013
Hyväksymispäivä : 17-01-2013
Allekirjoittajien nimet julkaistaan 04-02-2013 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1
Allekirjoittajien lukumäärä : 389 - 17-01-2013

Parlamentin kysymykset

23

Köyhdytetyn uraanin käyttäminen sotilaallisiin tarkoituksiin

27-02-2014 O-000045/2014 Komissio

Aseistettujen lennokkien käytön oikeuskehys

04-02-2014 O-000031/2014 Neuvosto

Päätös alueellisen LNG-terminaalin sijoituspaikasta

18-12-2013 E-014304/2013 Komissio

VP/HR - EU:n edustuston avaaminen Iraniin

04-11-2013 P-012430/2013 Komissio

EU:n yhteinen metsästrategia

05-09-2013 P-009918/2013 Komissio

Nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettujen määrärahojen akuutti tarve

20-06-2013 E-007345/2013 Neuvosto

Nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitettujen määrärahojen akuutti tarve

20-06-2013 P-007338/2013 Komissio

VP/HR - Syyriaa koskevan asevientikiellon poistaminen

20-06-2013 E-007253/2013 Komissio

VP/HR - Kroatian asemyynti

28-03-2013 P-003681/2013 Komissio

VP/HR - Asekauppasopimus

16-01-2013 E-000404/2013 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista