Yves A.R. GALLAND : 4. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 19-07-1994 / 01-08-1994 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Jäsen
  • 02-08-1994 / 18-05-1995 : Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 19-07-1994 / 18-05-1995 : Union pour la démocratie française - Parti radical (Ranska)

Jäsen 

  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan Unionin välisen sopimuksen yhteiskokouksessa (AKT-EU)
  • 17-11-1994 / 18-05-1995 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
  • 21-07-1994 / 18-05-1995 : Työjärjestystä, valtakirjojen tarkastusta ja koskemattomuutta käsittelevä valiokunta