Amelia ANDERSDOTTER

Poliittiset ryhmät

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Piratpartiet (Ruotsi)

Jäsen

  • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Varajäsen

  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 24.01.2012 / 30.06.2014 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

38

Avaruusvalvonnan ja -seurannan tukiohjelma (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter) (äänestys)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18.15)

Vastuuvapaus 2012 (keskustelu)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Vastuuvapaus 2012 (keskustelu) (2)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Euroopan laajuiset televiestintäverkot (keskustelu)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(16)

Kuluttajaohjelma 2014–2020 (keskustelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(4)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäyttö (keskustelu)

13-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-13(3)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Mietinnöt – varjoesittelijänä

15

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta

ITRE
20-03-2014 A7-0190/2014

MIETINTÖ ehdotuksesta Copernicus-ohjelman perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 911/2010 kumoamisesta

ITRE
14-01-2014 A7-0027/2014

MIETINTÖ aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa”

ITRE
24-10-2013 A7-0353/2013

MIETINTÖ täytäntöönpanokertomuksesta sähköisen viestinnän uudesta sääntelyjärjestelmästä

ITRE
01-10-2013 A7-0313/2013

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO digitaalisen vapauden strategiasta EU:n ulkopolitiikassa

INTA
20-09-2012 INTA_AD(2012)492658

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Japanin, Kanadan, Korean tasavallan, Marokon kuningaskunnan, Meksikon yhdysvaltojen, Singaporen tasavallan, Sveitsin valaliiton sekä Uuden-Seelannin välisen väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen tekemisestä

ITRE
05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518

Lausunnot – varjovalmistelijana

14

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta

ITRE
09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistamiseksi koko unionissa

ITRE
19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta

ITRE
04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta

INTA
15-10-2013 INTA_AD(2013)514625

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)

INTA
15-10-2013 INTA_AD(2013)514611

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulutustavaroiden turvallisuudesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta

ITRE
02-10-2013 ITRE_AD(2013)514880

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla

ITRE
24-06-2013 ITRE_AD(2013)508223

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla

INTA
19-06-2013 INTA_AD(2013)508022

LAUSUNTO Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)

ITRE
26-02-2013 ITRE_AD(2013)496562

LAUSUNTO geenivaroja koskevista teollis- ja tekijänoikeuksien kehitysnäkökulmista: vaikutus köyhyyden vähentämiseen kehitysmaissa

INTA
27-11-2012 INTA_AD(2012)497979

Päätöslauselmaesitykset

4

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto sosiaalisen osallistamisen edistämiseen ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan työmarkkinoilla

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Rauennut

Tarkempia tietoja

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 17-04-2014

Kirjallinen kannanotto lasten ja heidän oikeuksiensa suojelemiseen Internetin lapsille suunnatun nimiavaruuden yhteydessä

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 230 - 10-12-2013

Parlamentin kysymykset

123

  Data protection, digital industries and Google Analytics in EU institutional web management

17-04-2014 E-005111/2014 Komissio

  Data retention, BEREC and the Swedish Post and Telecom Authority

17-04-2014 P-005101/2014 Komissio

  Failure by Sweden to notify substantial state aid

13-03-2014 E-002961/2014 Komissio

  Staff representative contract mismanagement

13-03-2014 E-002960/2014 Komissio

  Criteria for waiving EU exclusive competence

12-12-2013 E-014067/2013 Komissio

  Criteria for waiving EU exclusive competence

12-12-2013 E-014066/2013 Neuvosto

  Regional exhaustion, serious injury, trade defence instruments

18-11-2013 E-013080/2013 Komissio

  Leasing or purchasing for end-consumers in high-end electronics

15-11-2013 E-013028/2013 Komissio

  Commission approach to open document formats

15-11-2013 E-012989/2013 Komissio

  Commission recommendation to use OOXML

14-11-2013 E-012935/2013 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)