Gianni BAGET BOZZO : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partito socialista italiano (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Poliittisten asioiden valiokunta
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 11-02-1992 / 13-03-1992 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Ulko- ja turvallisuusasiain valiokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Ulko- ja turvallisuusasiain valiokunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä käsittelevä
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta