Mikael GUSTAFSSON : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 22-09-2011 / 04-10-2011 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen
 • 05-10-2011 / 12-01-2012 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen
 • 13-01-2012 / 06-02-2012 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Varapuheenjohtaja
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 22-09-2011 / 30-06-2014 : Vänsterpartiet (Ruotsi)

Puheenjohtaja 

 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Jäsen 

 • 26-09-2011 / 02-10-2011 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 26-09-2011 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 03-10-2011 / 18-01-2012 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 24-10-2011 / 12-02-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 24-10-2011 / 20-05-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19-01-2012 / 24-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 19-01-2012 / 18-11-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 25-01-2012 / 30-06-2014 : Valiokuntien puheenjohtajakokous
 • 22-10-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta

Varajäsen 

 • 17-10-2011 / 30-06-2014 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO EU:n vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2012 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla  
- DEVE_AD(2013)519585 -  
-
DEVE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen  
- DEVE_AD(2014)523103 -  
-
DEVE 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto syömishäiriöiden torjuntaan  
- P7_DCL(2013)0026 - Rauennut  
Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT  
Jättämispäivä : 09-12-2013
Raukeamispäivä : 09-03-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 68 - 10-03-2014
Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen  
- P7_DCL(2012)0037 - Rauennut  
Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA  
Jättämispäivä : 19-11-2012
Raukeamispäivä : 19-02-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 287 - 07-02-2013
Kirjallinen kannanotto romanien kansanmurhan uhrien eurooppalaisen muistopäivän perustamiseen  
- P7_DCL(2012)0029 - Rauennut  
Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM  
Jättämispäivä : 10-09-2012
Raukeamispäivä : 13-12-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 13-12-2012

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista