Joseph CUSCHIERI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-12-2011 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Jäsen 

  • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 14-12-2011 / 30-06-2014 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen 

  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta
  • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2011/92/EU muuttamisesta  
- TRAN_AD(2013)510526 -  
-
TRAN 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista