Anthea McINTYRE
 • Anthea
  McINTYRE
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 29. kesäkuuta 1954, London

Puheenvuorot täysistunnossa

41

Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (keskustelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Bangladesh ja lapsiavioliitot

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4.3)

Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet (keskustelu)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet (keskustelu) (2)

25-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-25(18)

Kestävän maatalouden tekniset ratkaisut (lyhyt esittely)

06-06-2016 P8_CRE-REV(2016)06-06(18)

Talouskasvu ja nuorisotyöllisyys (keskustelu)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(3)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

14

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta

EMPL
23-10-2017 A8-0319/2017

MIETINTÖ työoloista ja epävarmoista työsuhteista

EMPL
14-06-2017 A8-0224/2017

MIETINTÖ sosiaalisesta polkumyynnistä Euroopan unionissa

EMPL
18-08-2016 A8-0255/2016

MIETINTÖ työterveyttä ja työturvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä kaudelle 2014–2020

EMPL
26-10-2015 A8-0312/2015

MIETINTÖ hedelmä- ja vihannesalasta vuoden 2007 uudistuksen jälkeen

AGRI
19-05-2015 A8-0170/2015

Lausunnot esittelijänä

1

LAUSUNTO sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevasta ohjelmasta (REFIT): tilanne ja näkymät

EMPL
29-05-2015 EMPL_AD(2015)549312

Lausunnot varjoesittelijänä

6

LAUSUNTO työoloista ja epävarmoista työsuhteista

AGRI
28-02-2017 AGRI_AD(2017)592286

LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2015 painopisteiden täytäntöönpano

EMPL
24-09-2015 EMPL_AD(2015)560781

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilönsuojaimista

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

LAUSUNTO suosituksista komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

EMPL
01-04-2015 EMPL_AD(2015)546672

LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2014 painopisteiden täytäntöönpano

EMPL
02-10-2014 EMPL_AD(2014)537203

Päätöslauselmaesitykset

7

Yhteinen päätöslauselmaesitys komission vuoden 2018 työohjelmasta

04-07-2017 RC-B8-0434/2017

Päätöslauselmaesitys komission vuoden 2018 työohjelman valmistelusta

30-06-2017 B8-0450/2017

Päätöslauselmaesitys viittomakielistä ja koulutetuista viittomakielen tulkeista

16-11-2016 B8-1230/2016

Päätöslauselmaesitys nuorten työllisyydestä

15-07-2014 B8-0052/2014

Kirjalliset kannanotot

1

Kirjallinen kannanotto vammaisille henkilöille esteettömien WC-tilojen yleistymistä EU:ssa koskevan kehityksen tukemiseen

27-04-2016 P8_DCL(2016)0044 Rauennut

Tarkempia tietoja

Daniel DALTON , Lucy ANDERSON , Mairead McGUINNESS , Marian HARKIN , Julia REDA , Anthea McINTYRE , Helga STEVENS , Anneleen VAN BOSSUYT , Olga SEHNALOVÁ , Antanas GUOGA , Brando BENIFEI

Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 124 - 28-07-2016

Parlamentin kysymykset

6

  ADI classification of compounds set by the European Food Safety Agency

14-09-2017 P-005754/2017 Komissio

  Excise duty exemption for small cider producers

05-08-2015 E-012025/2015 Komissio

  Combatting vine wood diseases

20-05-2015 P-008109/2015 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

05-05-2015 O-000046/2015 Komissio

EU:n maatalouden innovointijärjestelmät

30-04-2015 O-000045/2015 Komissio

  EU co-financed projects in La Gomera, Canary Islands

02-12-2014 E-010079/2014 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

1

 

Komission vuoden 2018 työohjelman valmistelu (RC-B8-0434/2017, B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017)

05-07-2017

. ‒ The ECR Group voted against the joint resolution on the Commission Work Programme 2018. Following intense and fruitful negotiations with the EPP and ALDE Groups, the ECR was pleased jointly to submit a resolution. This resolution was a compromise and therefore, of course, not a perfect reflection of ECR positions on the many topics included. Nonetheless, it was a historic achievement as it offered a centre-right and realistic view on EU cooperation.
However, during the plenary vote a number of issues were added to the text that were problematic for the ECR: in particular, a highly controversial socialist amendment on the relocation of asylum seekers and the facilitation of access to the labour market for migrants and refugees. Unfortunately, following the adoption of this amendment, the ECR Group had to withdraw its support for the joint resolution.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11034
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M081
  1047 Brussels