Giulio Cesare GALLENZI : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Suhteista Sosialististen neuvostotasavaltojen liittoon vastaava valtuuskunta
 • 05-02-1992 / 10-02-1993 : Suhteista itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tasavaltoihin vastaava
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tasavaltoihin vastaava
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tasavaltoihin vastaava

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 19-01-1990 / 14-01-1992 : Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta
 • 15-01-1992 / 04-02-1992 : Suhteista itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tasavaltoihin vastaava
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 18-01-1990 : Taloudellisten ulkosuhteiden valiokunta
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Albaniaan, Bulgariaan ja Romaniaan vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 28-01-1992 / 18-07-1994 : Turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Albaniaan, Bulgariaan ja Romaniaan vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Albaniaan, Bulgariaan ja Romaniaan vastaava valtuuskunta