Rosaria BINDI : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 20-01-1992 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Jäsen
 • 21-01-1992 / 18-07-1994 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillis-demokraattinen puolueryhmä) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Democrazia cristiana (Italia)

Puheenjohtaja 

 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Vetoomusvaliokunta

Varapuheenjohtaja 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Naisten oikeuksien valiokunta
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : AKT:n ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen (AKT-ETY)
 • 15-01-1992 / 17-01-1992 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 15-01-1992 / 18-12-1992 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 17-09-1993 / 15-05-1994 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Ympäristö-, terveys- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Kulttuuri-, nuoriso- ja koulutusasioita sekä tiedotusvälineitä ja urheilua
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Kansalaisvapauksien ja sisäasiain valiokunta
 • 17-01-1992 / 18-07-1994 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 18-12-1992 / 18-07-1994 : Kehitys- ja yhteistyövaliokunta