Phil BENNION : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 06-02-2012 / 30-06-2014 : Liberal Democrats Party (Yhdistynyt kuningaskunta)

Jäsen 

  • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 12-03-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 22-02-2012 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 22-02-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ekoinnovoinnista – työpaikkoja ja kasvua ympäristöpolitiikan avulla  
- EMPL_AD(2013)510625 -  
-
EMPL 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta  
- EMPL_AD(2013)522847 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ympäristössä olevaa muovijätettä koskevasta eurooppalaisesta strategiasta  
- EMPL_AD(2013)514576 -  
-
EMPL 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto talidomidiskandaaliin ja Euroopassa elossa olevien uhrien terveyteen liittyviin tarpeisiin  
- P7_DCL(2014)0011 - Rauennut  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 108 - 17-04-2014
Kirjallinen kannanotto sosiaalisen osallistamisen edistämiseen ja kaikenlaisen syrjinnän torjuntaan työmarkkinoilla  
- P7_DCL(2014)0009 - Rauennut  
Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER  
Jättämispäivä : 16-01-2014
Raukeamispäivä : 16-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 17-04-2014
Kirjallinen kannanotto autistien suojeluun kiusaamiselta  
- P7_DCL(2013)0024 - Rauennut  
Phil BENNION , Catherine BEARDER , Nessa CHILDERS , Nathalie GRIESBECK , Fiona HALL , Marian HARKIN , Danuta JAZŁOWIECKA , Jörg LEICHTFRIED , Bill NEWTON DUNN , Thomas MANN , Phil PRENDERGAST , Rebecca TAYLOR , Roberts ZĪLE , Angelika WERTHMANN  
Jättämispäivä : 09-12-2013
Raukeamispäivä : 09-03-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 156 - 09-03-2014

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot