• Minodora   CLIVETI  

Minodora CLIVETI : Lausunnot – varjovalmistelijana - 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030  
- EMPL_AD(2013)519732 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vuosituhannen kehitystavoitteista – vuoden 2015 jälkeisen toimintakehyksen määrittely  
- FEMM_AD(2013)504148 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten  
- FEMM_AD(2013)502102 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin  
- EMPL_AD(2013)501997 -  
-
EMPL