Minodora CLIVETI

Poliittiset ryhmät

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Romania)

Jäsen

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Varajäsen

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

304

Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö (A7-0101/2014 - Anthea McIntyre)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.16)

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelu (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentäminen (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Julkisten työvoimapalvelujen tehostettu yhteistyö (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Kasvua ja työllisyyttä käsittelevä kolmikantainen sosiaalihuippukokous (A7-0136/2014 - Csaba Őry)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.38)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

MIETINTÖ erityistoimista naisten aseman kehittämiseksi yhteisessä kalastuspolitiikassa

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

Lausunnot – valmistelijana

4

LAUSUNTO homofobian ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisesta EU:n etenemissuunnitelmasta

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

LAUSUNTO EU:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja sen vaikutuksista EU:n ulkoisen toiminnan johdonmukaisuuteen

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2011: EU:n yleinen talousarvio, pääluokka III, komissio

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan tasa-arvoinstituutin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Lausunnot – varjovalmistelijana

6

LAUSUNTO ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

LAUSUNTO vammaisista naisista

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

LAUSUNTO vuosituhannen kehitystavoitteista – vuoden 2015 jälkeisen toimintakehyksen määrittely

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

LAUSUNTO toimintasuunnitelmasta riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

LAUSUNTO talouskriisin vaikutuksista sukupuolten tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Päätöslauselmaesitykset

10

Yhteinen päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta Intiassa

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys tyttöjen syrjinnästä Pakistanissa ja erityisesti Malala Yousafzain tapauksesta

24-10-2012 RC-B7-0477/2012

Yhteinen päätöslauselmaesitys Georgian vaaleista

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Georgian vaaleista

17-10-2012 B7-0470/2012

Yhteinen päätöslauselmaesitys naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Päätöslauselmaesitys naisten sukupuolielinten silpomisen lopettamisesta

11-06-2012 B7-0307/2012

Kirjalliset kannanotot

4

Kirjallinen kannanotto eturauhassyövän torjumiseen Euroopan unionissa

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Rauennut

Tarkempia tietoja

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 162 - 14-04-2014

Kirjallinen kannanotto autismin kirjon häiriöistä ja vastaavista haasteista kärsivien koulutukseen ja työllisyyteen

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Jättämispäivä : 09-12-2013
Raukeamispäivä : 09-03-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 160 - 10-03-2014

Kirjallinen kannanotto oikeustiedon opetuksen edistämiseen

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Rauennut

Tarkempia tietoja

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 58 - 10-12-2013

Kirjallinen kannanotto lasten suojelemiseen lapsikaappaustapauksissa muun muassa huoltajuuskiistojen yhteydessä

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Rauennut

Tarkempia tietoja

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 91 - 10-12-2013

Parlamentin kysymykset

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komissio

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komissio

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komissio

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komissio

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komissio

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komissio

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista