• Nils   TORVALDS  

Nils TORVALDS : Päätöslauselmaesitykset - 7. vaalikausi 

Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 133 artikla