• Nils   TORVALDS  

Nils TORVALDS : Lausunnot – varjovalmistelijana - 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Komorien liiton kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012  
- PECH_AD(2014)523110 -  
-
PECH 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012, pääluokka III – Komissio  
- PECH_AD(2014)523109 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista kyseisten sopimuspuolten kesken koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)519789 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Gabonin tasavallan välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä kyseisten sopimuspuolten kesken  
- BUDG_AD(2013)516780 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettavia investointihankkeita tukevista rahoitustoimista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta  
- ECON_AD(2013)516664 -  
-
ECON 
LAUSUNTO Euroopan unionin talousarviosta vuodeksi 2014 – Pääluokka III – Komissio  
- PECH_AD(2013)513404 -  
-
PECH 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)510671 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO päätöslauselmasta vuoden 2014 talousarvioesitystä käsittelevän kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuuksista  
- PECH_AD(2013)508186 -  
-
PECH 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)500770 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista kahden vuoden ajanjaksoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)500767 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen uuden kalastuskumppanuussopimuksen ja kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)504061 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011  
- PECH_AD(2013)502009 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Kiribatin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Kiribatin tasavallan välisen pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2013)500769 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta]  
- BUDG_AD(2012)478640 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan esittämästä selvityksestä "Kohti todellista talous- ja rahaliittoa"  
- BUDG_AD(2012)496536 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä  
- BUDG_AD(2012)492905 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki pääluokat  
- PECH_AD(2012)492574 -  
-
PECH