• Nils   TORVALDS  

Nils TORVALDS : Lausunnot – valmistelijana - 7. vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka III – Komissio  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa  
- BUDG_AD(2012)498148 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä  
- BUDG_AD(2012)491282 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2014–2018)  
- BUDG_AD(2012)491280 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)  
- BUDG_AD(2012)491278 -  
-
BUDG