Nils TORVALDS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Svenska folkpartiet (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

  • 11-07-2012 / 30-06-2014 : Kalatalousvaliokunta

Jäsen 

  • 05-07-2012 / 10-07-2012 : Kalatalousvaliokunta
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Budjettivaliokunta
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 05-07-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ITER-hankkeen lisätutkimusohjelmasta (2014–2018)  
- BUDG_AD(2013)504395 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka III – Komissio  
- PECH_AD(2013)501992 -  
-
PECH 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa  
- BUDG_AD(2012)498148 -  
-
BUDG 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Komorien liiton kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta  
- BUDG_AD(2014)526320 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä unionin puolesta  
- BUDG_AD(2014)526285 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2012  
- PECH_AD(2014)523110 -  
-
PECH 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot