Nils TORVALDS : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 01-02-2017 ... : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 ... : Svenska folkpartiet (Suomi)

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Suhteista Valko-Venäjään vastaava valtuuskunta
 • 14-07-2014 / 31-01-2017 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-07-2014 / 13-03-2017 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 19-01-2017 ... : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-03-2018 ... : Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Budjettivaliokunta
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 14-07-2014 ... : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 02-12-2014 / 18-01-2017 : Kalatalousvaliokunta
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevä erityisvaliokunta (TAXE 2)
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Autoalan päästömittauksia käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
 • 19-01-2017 ... : Budjettivaliokunta
 • 19-01-2017 ... : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 19-01-2017 ... : Kalatalousvaliokunta

Yhteystiedot