Nils TORVALDS : Kirjalliset äänestysselitykset 

Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 183 artikla

EU:n lammas- ja vuohialan nykytilanne ja tulevaisuudennäkymät (A8-0064/2018 - Esther Herranz García) SV  
 

Jag valde att avstå från att rösta om detta initiativbetänkande av flera orsaker. Även om andemeningen i betänkandet är god, att trygga den europeiska får- och getsektorns framtid, så innehöll betänkandet alltför många förslag om saker som EU inte ska hålla på med. Även om får- och getsektorn har en ganska viktig roll i mjölk- och ostproduktionen samt att man kan uppmuntra till att köpa närproducerat, så är det fullständigt fel att vi ska lägga EU-medel på att kommissionen och medlemsländerna ska genomföra informationskampanjer, göra tillagingstips och tillhandahålla andra databaser för relativt oklara ändamål. Låt den gemene EU-medborgaren själv välja vilken sorts kött han eller hon vill äta. Om man vill äta produkter från får- och getsektorn, så kommer man att göra det. Det här betyder alltså att vi stöder en hållbar utveckling av får- och getsektorn i EU.

Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (A8-0062/2018 - Daniele Viotti) EN  
 

Securing funding for LIFE+ is important, as is ensuring that the targets under LIFE+ are reached. The wording of this amendment nevertheless makes its aims unclear, notably on the issue of Union funding and accountability.

EU:n vähemmän kehittyneet alueet (A8-0046/2018 - Michela Giuffrida) EN  
 

As regional cohesion progresses, the need for EU co-funding for cohesion should reduce. Conditionality, increasing the national self-financing by Member States and promoting global competitiveness are key elements of a more adequate and modern cohesion policy that ensures coherence and respect for the common rules of the EU.
Conditionality, for example in the context of sustainable financial management, should continue to be used to ensure the effective allocation of EU funds. The revision of cohesion policy should be seen in terms of the financial framework. Focus should be on more effectively supporting the implementation of growth- enhancing structural reforms and the development of an innovation-driven economy. A motion for resolution focusing on only ‘lagging regions’ does not serve to reform cohesion policy in the above-mentioned spirit.

Yhteystiedot