Ejner Hovgård CHRISTIANSEN : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 16-12-1992 : Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 17-12-1992 / 18-07-1994 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 16-12-1992 : Socialdemokratiet (Tanska)
 • 17-12-1992 / 18-07-1994 : Løsgænger (Tanska)

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 27-07-1989 / 12-09-1990 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin välisen AKT-EU-sopimuksen yhteiskokouksessa
 • 13-09-1990 / 12-09-1991 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 13-09-1991 / 14-01-1992 : AKT:n ja Euroopan talousyhteisön välisen sopimuksen (AKT-ETY)
 • 15-01-1992 / 17-09-1992 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 18-09-1992 / 16-09-1993 : Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden sekä Euroopan talousyhteisön