Yvon BRIANT : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Euroopan demokraattien yhteistyöryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 25-07-1989 / 13-08-1992 : Centre national des indépendants (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

  • 26-07-1989 / 14-02-1992 : Suhteista Itävaltaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Oikeusasioita ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä valiokunta
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Ulko- ja turvallisuusasiain valiokunta
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Valtuuskunta EY:n ja Itävallan välisessä parlamentaarisessa
  • 28-01-1992 / 13-08-1992 : Turvallisuusasiain ja aseidenriisunnan alivaliokunta

Varajäsen 

  • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Poliittisten asioiden valiokunta
  • 15-01-1992 / 13-08-1992 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
  • 13-02-1992 / 13-08-1992 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta