Mark DEMESMAEKER : Lausunnot – varjovalmistelijana 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO eläinten suojelusta kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella annettua asetusta (EY) N:o 1/2005 koskevasta täytäntöönpanokertomuksesta  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten  
- TRAN_AD(2018)626844 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia!  
- ENVI_AD(2018)620875 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO eurooppalaisesta strategiasta vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten  
- ENVI_AD(2018)612292 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO kansainvälisestä valtamerten hallinnoinnista: EU:n panos vastuulliseen valtamerten hoitoon vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä  
- TRAN_AD(2017)606174 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO vähäpäästöistä liikkuvuutta koskevasta eurooppalaisesta strategiasta  
- ENVI_AD(2017)601214 -  
-
ENVI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimista kaasunsaannin turvaamiseksi ja asetuksen (EU) 994/2010 kumoamisesta  
- AFET_AD(2016)582062 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (Ukraina), annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta  
- AFET_AD(2016)583952 -  
-
AFET 
LAUSUNTO vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (CRPD) täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota YK:n CRPD-komitean päätelmiin  
- AFET_AD(2016)577008 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ihmiskaupan torjunnasta EU:n ulkosuhteissa  
- ENVI_AD(2016)572999 -  
-
ENVI 

Yhteystiedot