Mark DEMESMAEKER : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kaikille esteettömiin kaupunkialueisiin ja osallistaviin kaupunkeihin  
- P8_DCL(2016)0083 - Rauennut  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Izaskun BILBAO BARANDICA , Ivan JAKOVČIĆ , Ádám KÓSA , Helga STEVENS , Mark DEMESMAEKER , Gesine MEISSNER , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Marian HARKIN  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 68 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto Elinten poistojen lopettamiseen Kiinan mielipidevangeilta  
- P8_DCL(2016)0048 - Päätetyt enemmistön päätöksellä  
Louis MICHEL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Tunne KELAM , László TŐKÉS , Mark DEMESMAEKER , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Klaus BUCHNER , Arne GERICKE , Branislav ŠKRIPEK , Stefan ECK , Cristian Dan PREDA  
Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Hyväksymispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien luettelo : P8_PV(2016)09-12(ANN02)
Allekirjoittajien lukumäärä : 414 - 27-07-2016
Kirjallinen kannanotto eurooppalaiseen hunaja-aamiaiseen ja maailman mehiläispäivään  
- P8_DCL(2016)0033 - Rauennut  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Jättämispäivä : 11-04-2016
Raukeamispäivä : 11-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 224 - 12-07-2016
Kirjallinen kannanotto pölyttämiseen, mehiläisten terveyteen ja mehiläistenhoitoalaan  
- P8_DCL(2015)0043 - Rauennut  
Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten Helveg PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB  
Jättämispäivä : 07-09-2015
Raukeamispäivä : 07-12-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 82 - 08-12-2015

Yhteystiedot 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M079
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postiosoite 

  Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Willy Brandt 04M057
  1047 Brussel
   
  Contact data: