Gérard CAUDRON : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Sitoutumattomat
 • 01-07-2002 / 09-09-2002 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen
 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 09-07-2002 : Parti socialiste (Ranska)
 • 10-07-2002 / 19-07-2004 : Socialiste Indépendant (Ranska)

Varapuheenjohtaja 

 • 22-07-1999 / 12-09-1999 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta
 • 06-02-2002 / 30-04-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Puolan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Echelon-sieppausjärjestelmää käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Suu- ja sorkkatautia käsittelevä väliaikainen valiokunta
 • 07-02-2002 / 26-06-2002 : Valtuuskunta EU:n ja Kyproksen välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 14-10-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskunta EU:n ja Bulgarian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla