Michèle ALLIOT-MARIE : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 01-07-2014 / 29-05-2015 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)
 • 30-05-2015 / 01-07-2019 : Les Républicains (Ranska)

Puheenjohtaja 

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2017 / 02-07-2017 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 03-07-2017 / 01-07-2019 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Päätöslauselmaesitykset 
Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista