Fabrizio BERTOT : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 12-04-2013 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 12-04-2013 / 22-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Italia)
  • 23-01-2014 / 30-06-2014 : Forza Italia (Italia)

Jäsen 

  • 18-04-2013 / 30-06-2014 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 13-06-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 17-04-2013 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 12-06-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO työntekijöiden rahoitusosakkuudesta yritysten tuloksissa  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista