Zdravka BUŠIĆ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Hrvatska demokratska zajednica (Kroatia)

Jäsen 

  • 02-07-2013 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista