Marino BALDINI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatia)

Jäsen 

  • 01-07-2013 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 06-09-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
  • 11-09-2013 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 16-09-2013 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista