Willi GÖRLACH : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 20-07-1999 / 03-10-2000 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 04-10-2000 / 19-07-2004 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Saksa)

Puheenjohtaja 

 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

Varapuheenjohtaja 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
 • 21-11-2002 / 17-12-2002 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 18-12-2002 / 19-07-2004 : Valtuuskuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Kalatalousvaliokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kalatalousvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Syyrian kurdiväestön ihmisoikeustilanteen välttämätön parantaminen  
- P5_DCL(2003)0018 - Rauennut  
André BRIE , Willi GÖRLACH , Joost LAGENDIJK , Philippe MORILLON  
Jättämispäivä : 22-09-2003
Raukeamispäivä : 22-12-2003
Allekirjoittajien lukumäärä : 51 - 22-12-2003