Giovanni BARBAGALLO : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 11-03-2014 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Aluekehitysvaliokunta
  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 13-03-2014 / 30-06-2014 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista