Marju LAURISTIN

Puheenvuorot täysistunnossa

58

Viron puheenjohtajakauden toimintaohjelman esittely (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Turkkia koskeva vuoden 2016 kertomus (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Ukrainalaiset poliittiset vangit Venäjällä ja Krimin tilanne

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

Sähköinen demokratia EU:ssa: mahdollisuudet ja haasteet (keskustelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Robotiikkaa koskevat yksityisoikeudelliset säännöt (keskustelu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Itä-Ukrainan tilanteen heikkeneminen (keskustelu)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (keskustelu)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

3

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO Euroopan teollisuuden digitalisoinnista

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Lausunnot – varjovalmistelijana

1

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

27

Päätöslauselmaesitys antisemitismin torjunnasta

29-05-2017 B8-0383/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys ukrainalaisista vangeista Venäjällä ja Krimin tilanteesta

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Turkin välisistä suhteista

22-11-2016 B8-1283/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys toimittajien tilanteesta Turkissa

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys mielipidevankien tilanteesta Tadžikistanissa

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys transatlanttisista tietovirroista

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kongon demokraattisesta tasavallasta

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto lentoturvallisuuteen ja sotilaskoneiden vaarallisiin lentoihin

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Rauennut

Tarkempia tietoja

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Jättämispäivä : 05-10-2015
Raukeamispäivä : 05-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 106 - 06-01-2016

Kirjallinen kannanotto EU:n makroalueellisten strategioiden tehokkaampaan ja paremmin koordinoituun täytäntöönpanoon

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Rauennut

Tarkempia tietoja

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Jättämispäivä : 27-04-2015
Raukeamispäivä : 27-07-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 28-07-2015

Kirjalliset kysymykset

8

  Microsoft/LinkedIn merger

04-11-2016 E-008372/2016 Komissio

  Accusations of embezzlement of European funds in Hungary

28-09-2016 E-007203/2016 Komissio

  VP/HR - Sentencing of Kazakh journalist Guzyal Baidalinova

08-06-2016 E-004710/2016 Komissio

  EU counter-measures to Russian trade sanctions against Ukraine

04-01-2016 P-000001/2016 Komissio

  Free movement and Roma

02-07-2015 E-010695/2015 Komissio

Suulliset kysymykset

4

Kansainvälinen romanipäivä

08-03-2017 O-000017/2017 Komissio

Kansainvälinen romanipäivä

08-03-2017 O-000016/2017 Neuvosto

Yleisen tuomioistuimen määräysten vaikutukset EU:n ja Turkin julkilausumaan

06-03-2017 O-000014/2017 Komissio

Rajatylittävien sähköisen tunnistamisen välineiden ja verkkopalvelujen käyttöönotto

08-03-2016 O-000042/2016 Komissio