Dita CHARANZOVÁ : Etusivu 

Varapuhemies 

PE  
Euroopan parlamentti 

Vastuualueet varapuhemiehenä: 

  • Turvallisuus (tiiviissä yhteistyössä puhemiehen kanssa)
  • Euroopan kansalaispalkinnon palkintolautakunnan puheenjohtaja
  • Kiinteistöjä, kuljetuksia ja vihreää parlamenttia käsittelevän työryhmän jäsen (vastuussa turvallisuudesta)
  • Tietotekniikan ja televiestinnän turvallisuus, tieto- ja viestintätekniikan innovointistrategiaa käsittelevän työryhmän jäsen (vastuussa tietoturvallisuudesta)
  • Suhteet Ranskan, Belgian ja Luxemburgin viranomaisiin kotipaikkaa ja työskentelypaikkakuntia koskevissa asioissa (toissijainen vastuu)
  • Suhteet kansallisiin parlamentteihin (toissijainen vastuu)
  • Latinalainen Amerikka puhemiehen sijasta (varapuhemies Castaldon kanssa)

Jäsen 

BURO  
Euroopan parlamentin puhemiehistö 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Kansainvälisen kaupan valiokunta 
Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta 
Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot