Csaba MOLNÁR : Etusivu 

Jäsen 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Aluekehitysvaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

EU:n ja Tanskan välisen sopimuksen pöytäkirja niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä (A8-0196/2019 - Ignazio Corrao) HU  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt (A8-0401/2018 - Dan Nica) HU  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot