• Péter   NIEDERMÜLLER  

Péter NIEDERMÜLLER : Päätöslauselmaesitykset - Kahdeksas vaalikausi 

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 132 artikla, 136 artikla, 139 artikla, 144 artikla

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS muuttoliikkeestä ja pakolaisten tilanteesta  
- B8-0842/2015