Péter NIEDERMÜLLER : Kahdeksas vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Taloudenhoitaja

Kansalliset puolueet 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Demokratikus Koalíció (Unkari)

Jäsen 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Terrorismia käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Talousarvion valvontavaliokunta
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa
  • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista käsittelevä tutkintavaliokunta
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Talousarvion valvontavaliokunta

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Italian ja Kreikan hyväksi kansainvälisen suojelun alalla toteutettavia väliaikaisia toimenpiteitä varten  
- LIBE_AD(2015)564968 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016  
- LIBE_AD(2015)564966 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5/2015 varainhoitovuodeksi 2015 – Muuttopaineisiin vastaaminen  
- LIBE_AD(2015)557412 -  
-
LIBE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- LIBE_AD(2018)613654 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiviraston (Europol) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- LIBE_AD(2018)613648 -  
-
LIBE 
LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016  
- LIBE_AD(2018)613649 -  
-
LIBE 

Suulliset kysymykset 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle suullisesti vastattavia kysymyksiä, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 136 artikla

Ensisijaiset tiedustelut 
Valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä voi esittää komissiolle, neuvostolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle kirjallisesti vastattavia ensisijaisia tiedusteluja, joista keskustellaan. Työjärjestyksen 139 artikla, liite III

Muu toiminta parlamentissa 

Kirjalliset äänestysselitykset 
Jäsenet voivat antaa täysistuntoäänestyksestä kirjallisen selityksen. Työjärjestyksen 194 artikla

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tulokset ja suositukset (A8-0374/2018 - Monika Hohlmeier, Helga Stevens) HU  
 

Az Európai Parlament plenáris ülése ma fogadta el a terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét, amelynek a kidolgozásában egyetlen magyar képviselőként vettem részt. A jelentésnek szomorú apropót ad a strasbourgi terrortámadás, amely mélyen megrázott mindannyiunkat. De továbbra is küzdenünk kell azért, hogy az Európai Unió a szabadság és biztonság térsége maradhasson. Az Európai Parlement jelentése is ezt a célt szolgálja.
Szakmai szempontból nem értek egyet a dokumentum számos állításával. Sok helyen csak és kizárólag a muszlimokat teszi felelőssé a terrorizmusért, míg a jobboldali terrorizmus is komoly fenyegetést jelent. Továbbra is kitartok amellett, hogy súlyos tévedés egyenlőségjelet tenni a menedékkérők és a terroristák között. Az esetek többségében a második-harmadik generációs bevándorlók radikalizálódnak, mert a társadalmak meg sem kísérlik integrálni őket. A Fidesz és a többi populista erő muszlim- és idegenellenes gyűlöletkeltése csak tüzelik a radikalizmust.
Meggyőződésem, hogy nem a gyűlöletkeltésen, hanem érdemi, konstruktív európai válaszokon kell dolgoznunk. A különbizottság jelentése egy sor hasznos javaslatot tartalmaz, amely ellehetetlenítené a terrorizmus finanszírozását, visszaszorítaná a robbanóanyagok forgalmazását és az illegális fegyverkereskedelmet, illetve a terrorizmus áldozatainak nyújtana segítséget. Az is fontos számomra, hogy az Európai Unió egységesen és erősen nézzen szembe a kihívásokkal. Ezért szavaztam ma meg terrorizmussal foglalkozó különbizottság véleményét.

Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka EN  
 

Khan al Ahmar is a cluster of illegal constructions located on the main road between Jerusalem and the Dead Sea. A petition was filed to the High Court of Justice in 2009 against the demolition orders. The High Court of Justice in Israel ruled in 2010 that the entire cluster, including the structure serving as school were built illegally, in violation of the planning and zoning laws and must be demolished. The Supreme Court finally rejected the petition and stated in its decision that the authorities put in much effort to develop the new site, at their own expense, including the development of the neighbourhood, the infrastructure and the development of land plots offered to the residents. All this shows that the Israeli government proceeded with caution and legality in this case as well. It is not the task of the European Parliament to interfere in the internal matters of Israel, but rather to encourage solutions that would promote peace in the Middle East and that would contribute to ending the divisions in Israeli society. This one-sided resolution does not serve this purpose and therefore I will not vote for it.

EU:n ja Kiinan suhteiden tila (A8-0252/2018 - Bas Belder) HU  
 

Az Európai Unió és Kína közötti viszonynak meghatározó eleme kell, hogy legyen Kínának Tajvannal kapcsolatos politikája. Ebből a szempontból különösen fontos a jelentésnek az a megállapítása, hogy Tajvanban többpárti demokrácia van, míg Kínát egy egyre agresszívebb nacionalista politika jellemzi. Ennek a politikának az egyik megnyilvánulását jelentik a Tajvannal szembeni folyamatos kínai katonai provokációk, amelyeket az EU-nak a leghatározottabban el kell ítélnie.
Fontosnak tartom a jelentésnek azt a megállapítását, amely arra szólítja fel a Bizottságot, hogy kezdje meg végre a hivatalos tárgyalásokat Tajvannal a kétoldalú befektetésekkel kapcsolatos egyezmény előkészítéséről. Az Európai Uniónak politikai és morális kötelessége Tajvan támogatása, s ez nem lehet a kínai kormány pillanatnyi politikai irányvonalának a függvénye. Világossá kell tenni, hogy az Európai Unió és Parlament a világon mindenütt kiáll a jogállamiság és az emberi jogok mellett, és nem csupán saját gazdasági érdekeit tartja szem előtt. Meggyőződésem, hogy nekünk Tajvan esetében is az a feladatunk, hogy támogassuk a demokráciát és a jogállamiságot, és utasítsuk el a kínai kormány erőszakos politikáját. Ez a jelentés megfelelő lépés ebbe az irányba, amit azonban további határozott lépéseknek kell követnie.

Kirjalliset kysymykset 
Jäsenet voivat esittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle, neuvostolle, komissiolle tai komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle tietyn määrän kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Työjärjestyksen 138 artikla, liite III

Yksittäiset päätöslauselmaesitykset  
Jäsen voi jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen Euroopan unionin toimialaan liittyvästä asiasta. Käsiteltäväksi otetut päätöslauselmaesitykset lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan, joka päättää sovellettavasta menettelystä. 143 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto vihan ja ääri-ilmiöiden torjumiseen internetissä  
- P8_DCL(2016)0077 - Rauennut  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 143 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto salaukseen  
- P8_DCL(2016)0073 - Rauennut  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Jättämispäivä : 12-09-2016
Raukeamispäivä : 12-12-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 13-12-2016
Kirjallinen kannanotto erottelun lopettamiseen kouluissa  
- P8_DCL(2015)0060 - Rauennut  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Jättämispäivä : 14-10-2015
Raukeamispäivä : 14-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 79 - 15-01-2016

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin