Merja KYLLÖNEN : Etusivu 

Jäsen 

Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa 

Varajäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Lausunnot – varjovalmistelijana 

Yhteystiedot