Merja KYLLÖNEN : Lausunnot – valmistelijana 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta  
- TRAN_AD(2017)597749 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta  
- TRAN_AD(2017)595458 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelusta  
- TRAN_AD(2015)565151 -  
-
TRAN 
LAUSUNTO Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen  
- TRAN_AD(2015)565012 -  
-
TRAN 

Yhteystiedot